Συνδέστε τα ανυψωτικά μηχανήματα σας για μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία

Για να αντιμετωπίσετε τις σημερινές προκλήσεις της εφοδιαστικής, πρέπει να είστε αποτελεσματικοί και ευέλικτοι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες για να υποστηρίξετε την επιχειρηματική σας λειτουργία και ανταγωνιστικότητα. Το σύστημα διαχείρισης στόλου I_Site από την Toyota χρησιμοποιεί δεδομένα από τα Toyota Smart trucks σας για μέτρηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση της απόδοσης κάθε συνδεδεμένου μηχανήματος. Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο ολόκληρου του στόλου των μηχανημάτων σας θα μπορέσετε να ενισχύσετε τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική σας κερδοφορία. Ανακαλύψτε περισσότερα: