Κώδικας Δεοντολογίας - αποστολή, σκοπός και κοινές αξίες

Ο κώδικας δεοντολογίας της Toyota Material Handling περιγράφει τις αρχές και τα πρότυπά που αναμένεται να τηρούν όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Ενεργώντας με ακεραιότητα και συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, θα κάνουμε τη διαφορά στην προώθηση της στρατηγικής ανάπτυξης.

Κανόνες και ευθύνες για σωστές πρακτικές

Το αξιακό μας θεμέλιο εκφράζεται μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας μας. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ορίζει την αναμενόμενη ηθική συμπεριφορά των υπαλλήλων μας όταν αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, με πελάτες, με προμηθευτές, με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και με την κοινωνία γενικότερα. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως οι διακρίσεις και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστάσεων, η χρήση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, το εμπόριο εμπιστευτικών πληροφοριών, η συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα στον Κώδικα Δεοντολογίας μας

Δημιουργία ανοιχτής και θετικής ατμόσφαιρας

Δεσμευόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία είναι η προσδοκία και όχι η εξαίρεση. Διαβεβαιώνουμε τους ανθρώπους μας ότι μπορούν και πρέπει να αναφέρουν πραγματικές ή προφανείς παραβιάσεις της συμμόρφωσης με την πεποίθηση ότι δεν θα υπάρξουν αντίποινα οποιουδήποτε είδους.

Ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας και τους συνεργάτες μας να αναφέρουν ερωτήσεις και ανησυχίες. Τα κανάλια αναφοράς μπορεί να είναι:

  • Διευθυντές γραμμής παραγωγής
  • Διευθυντές τμημάτων (π.χ. Οικονομικοί διευθυντές ή Διευθυντές Ανθρωπίνων Πόρων)
  • Υπεύθυνος επιχειρηματικών σχέσεων (Πωλητής ή Αγοραστής)
  • Γενικός Σύμβουλος μέσω της Συμμόρφωσης Ομάδας (compliance@toyota-industries.eu)

 

Η Γραμμή Βοήθειας για τον Κώδικα Δεοντολογίας είναι εκεί για εσάς

Η Γραμμή Βοήθειας για τον Κώδικα Συμπεριφοράς είναι προαιρετική για χρήση και η αναφορά μπορεί να γίνει ανώνυμα, αν και προτιμάται η ταυτοποίηση, προκειμένου να μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα το άτομο από αντίποινα και να διερευνήσουμε το θέμα. Η Γραμμή Βοήθειας για τον Κώδικα Δεοντολογίας λειτουργεί από ανεξάρτητο συνεργάτη και είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τόσο για online αναφορές όσο και τηλεφωνικά. Εάν θέλετε να υποβάλετε μια αναφορά στη Γραμμή Βοήθειας για τον Κώδικα Δεοντολογίας, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ζητούμε την ευγενική σας κατανόηση ότι το σύστημα πληροφοριοδοτών μας δεν μπορεί να δεχθεί, να επεξεργαστεί ή να προωθήσει παράπονα ή ανησυχίες πελατών. Επικοινωνήστε με τα κανάλια πωλήσεών μας ή τους συναδέλφους μας από Εταιρείες Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης και θα χαρούμε να εξετάσουμε την ανησυχία σας για να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Γραμμή βοήθειας για τον Κώδικα Δεοντολογίας