Έκθεση βιωσιμότητας 2023

Έχουμε ευθυγραμμίσει τη δομή των εκθέσεων βιωσιμότητας μας για το 2023 με το νέο πλαίσιο ESRS ενόψει της σταδιακής εφαρμογής των απαιτήσεων της ΕΕ, και θέσαμε τους νέους μας στόχους. Για να διαβάσετε περισσότερα για τα τελευταία μας επιτεύγματα και προκλήσεις:

Έκθεση βιωσιμότητας 2023

Ανεβάζοντας τα πρότυπα, αγκαλιάζοντας την αλλαγή

Για πάνω από μια δεκαετία, είμαστε πρωτοπόροι στη βιωσιμότητα στον κλάδο μας. Προκαλούμε τους εαυτούς μας καθημερινά να συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε, εστιάζοντας στις δραστηριότητές μας καθώς και στις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας. Έχουμε αξιολογηθεί ως EcoVadis Platinum τέσσερα συνεχόμενα χρόνια από το 2020. H δέσμευσή μας να υποβάλουμε SBTi επιστημονικούς στόχους μας προκαλεί να αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας μας.