Η δεκαετής μας διαδρομή προς τη βιωσιμότητα μας έχει μάθει να κινούμαστε πιο γρήγορα, έτσι, συμμετέχουμε στο UN Race to Zero ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά 55% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μπορείτε να διαβάστε σχετικά στην Έκθεση Βιωσιμότητας 2021.

Η δεκαετής μας διαδρομή προς τη βιωσιμότητα μας έχει μάθει να κινούμαστε πιο γρήγορα, έτσι, συμμετέχουμε στο UN Race to Zero ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά 55% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Μπορείτε να διαβάστε σχετικά στην Έκθεση Βιωσιμότητας 2021.

Μαζί οδηγούμε τον κόσμο προς το εύκολο και βιώσιμο

Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης στην παγκόσμια κλιματική κρίση και των άλλων προκλήσεων βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Από το 2010, συνεργαστήκαμε με πελάτες, προμηθευτές και την κοινωνία των πολιτών μέσω των δικτύων EU OSHA και EcoVadis για να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία από κοινού. Η Έκθεση Βιωσιμότητάς μας για το 2021, συνοψίζει τα κυριότερα επιτεύγματα και διδάγματα που έχουμε λάβει τη πρώτη δεκαετία εργασίας μας στους στόχους βιωσιμότητας σε ολόκληρο το επιχειρείν μας.