Η επίδρασή μας στο περιβάλλον

Η Toyota Material Handling Europe καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για να μειώσει τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Εργαζόμαστε σκληρά για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού μας, ευθυγραμμίζοντας τους στόχους μας για το κλίμα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και προχωρώντας ακόμα παραπάνω. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε καθαρές μηδενικές εκπομπές παγκοσμίως έως το 2050 το αργότερο. Το πρόγραμμά Net Zero της Toyota απαιτεί συντονισμένη δράση σε όλη την αλυσίδα αξίας, προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυξάνοντας την απόδοση στις λειτουργίες μας, και δίνοντας ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στην επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή και την ανακύκλωση προϊόντων, κινούμαστε σταδιακά προς ένα κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο.