Η προσέγγισή μας στην διακυβέρνηση

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις σωστές πολιτικές, διαδικασίες και μια ηθική επιχειρηματική κουλτούρα. Στοχεύουμε να λειτουργούμε ανοιχτά, με διαφάνεια και να ανεβάζουμε τα πρότυπά μας. Η στρατηγική διακυβέρνησής μας ορίζει μια ισχυρή οργανωτική δομή, πολιτικές επιχειρηματικής συμπεριφοράς και κατευθυντήριες γραμμές πρακτικής. Αναπτύσουμε και προάγουμε μια εταιρική κουλτούρα που ενθαρρύνει την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία για όλους τους εργαζόμενους. Τα εκτελεστικά όργανα διαχείρισης και εποπτείας στοχεύουν στην προστασία των θεμιτών επιχειρηματικών πρακτικών που αντιμετωπίζουν τους σχετικούς κινδύνους, τη συμμόρφωση, τη δωροδοκία και τη διαφθορά.