Λύσεις μπαταρίας ιόντων λιθίου από την Toyota

Διατίθενται διάφορες λύσεις ενέργειας κατά την επιλογή ενός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού. Τα τελευταία χρόνια, η δημοφιλία των μπαταριών ιόντων λιθίου ως πηγή ισχύος αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου παρέχουν πάντα μέγιστη ισχύ, ανεξάρτητα από το υπολειπόμενο φορτίο, σε αντίθεση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος στις οποίες το μικρότερο φορτίο επηρεάζει την ταχύτητα και την ανυψωτική ικανότητα. Η Toyota έχει συναρμολογήσει χιλιάδες μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες τροφοδοτούν τα μηχανήματά μας σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας στις επιχειρήσεις υψηλή ποιότητα και έναν ασφαλή τρόπο για την τροφοδοσία του εξοπλισμό διαχείρισης υλικών τους.