Τα πάντα για τους ιστούς περονοφόρων ανυψωτικών

Με μια μεγάλη γκάμα διαθέσιμων ιστών, ποιος είναι ο σωστός τύπος ιστού για την εφαρμογή σας; Υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια που πρέπει να λάβετε υπόψη.