Πόσο χώρο για ελιγμούς χρειάζεται ένα περονοφόρο ανυψωτικό;

Όταν αγοράζετε ένα νέο περονοφόρο ανυψωτικό για μια υπάρχουσα λειτουργία ή όταν σχεδιάζετε μια νέα αποθήκη, πρέπει να δώσετε προσοχή σε πολλά κριτήρια. Ένα σημαντικό κριτήριο είναι το ελάχιστο πλάτος διαδρόμου ενός ανυψωτικού. Ένα περονοφόρο ανυψωτικό απαιτεί συγκεκριμένο χώρο για να μπορεί να στρίβει, όταν ανυψώνει ή κατεβάζει ένα φορτίο.