Πώς μπορούν τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα να βελτιστοποιήσουν την αποθήκη σας;

Είτε είστε προμηθευτής εφοδιαστικής είτε εργάζεστε στην παραγωγή, η αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών μπορεί να προσθέσει μια νέα διάσταση παραγωγικότητας. Αυτό μπορεί να γίνει με την αυτοματοποίηση διαδικασιών καθημερινής διαχείρισης φορτίων ή μια ολοκληρωμένη μετατροπή συστήματος πολλών λειτουργιών.

Αυτοματοποίηση σε διαφορετικούς τομείς

Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τύπο της επιχείρησής σας, η αυτοματοποίηση μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία. Σκεφτείτε όλο τον επαναλαμβανόμενο χειρισμό φορτίου που συμβαίνει στην αποθήκη σας. Η αυτοματοποίηση μπορεί να υλοποιηθεί στους ακόλουθους διαφορετικούς τομείς.

Στοίβαξη

Στοίβαξη για συμπαγή αποθήκευση

Αποθήκευση σε ύψος

Αποθήκευση και διαχείριση αγαθών σε μεγάλο ύψος

Διαχείριση ελαφρών αντικείμενων

Για ορίζόντια μεταφορά μέχρι 0,5t

Αποθήκευση υψηλής πυκνότητας

Μεταφορά παλετών σε συστήματα αποθήκευσης