Οδηγός για χειροκίνητα παλετοφόρα

Τα Toyota BT Lifters αντιπροσωπεύουν μια οικονομικά αποδοτική, καινοτόμο και αξιόπιστη λύση χειρισμού υλικών. Κατάλληλη για χειρισμό φορτίων σε όλους τους τύπους εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών χαμηλού θορύβου, διαβρωτικών ή υγρών περιβαλλόντων. Η σειρά BT Lifter θέτει τα παγκόσμια πρότυπα στο χειροκίνητο χειρισμό παλετών.