Μηχανήματα VNA με τον οδηγό πάνω με αρθρωτό σασί για συμπαγή στροφή