Περονοφόρα ανυψωτικά εσωτερικής καύσης με μετατροπέα ροπής