Σχεδιασμένο γύρω από την τεχνολογία ιόντων λιθίου

Η μετάβαση από την τεχνολογία μόλυβδου-οξέος στην τεχνολογία ιόντων λιθίου έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια. Αντί απλώς να αντικατασταθούν οι κυψέλες μόλυβδου-οξέος με ιόντα λιθίου, μερικά από τα πιο πρόσφατα μοντέλα μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί γύρω από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου.