Έξυπνο λογισμικό αυτοματισμού, T-ONE

Σύνδεση των διαδικασιών intralogistics σας

Το T-ONE, το λογισμικό αυτοματισμού της Toyota που αναπτύσσεται εσωτερικά, εγκαθίσταται ως επίπεδο ενσωμάτωσης που επικοινωνεί με τα αυτόματα οχήματα καθοδήγησης (AGV) Toyota Autopilot και τις υφιστάμενες υποδομές, όπως συστήματα διαχείρισης αποθήκης, συστήματα προσδιορισμού εμπορευμάτων και άλλο εξοπλισμό διαχείρισης υλικών. Το T-ONE προσφέρει μια σύγχρονη, βασιζόμενες σε υπηρεσίες αρχιτεκτονική με καλά καθορισμένο API (Διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών) για εύκολη ενσωμάτωση με την πλατφόρμα.
Το έξυπνο λογισμικό προσφέρει αξιοπιστία και ευελιξία κατά τη λειτουργία για εύκολη κλιμάκωση των διαδικασιών σας και γρήγορη δοκιμαστική λειτουργία. Για αυτόν τον λόγο, είναι κατάλληλο για εφαρμογές με μεγάλο αριθμό οχημάτων. Η λύση μπορεί να διαμορφωθεί για διάφορες ροές και παρέχει μια διεπαφή για τον χειριστή που υποστηρίζει τη χειροκίνητη αλληλεπίδραση με τα συστήματα AGV, τα Autopilot. Το T-ONE παρέχει μια ομάδα μετρήσεων απόδοσης, με γραφήματα που παρουσιάζονται στη διεπαφή χρήστη.

Τι σημαίνει T-ONE;

Οργάνωση των διαδικασιών σας από το T-ONE

Το T-ONE βρίσκεται στην καρδιά των αυτοματοποιημένων λύσεων της Toyota: επιβλέπει και βελτιστοποιεί όλες τις διαδικασίες σας. Αυτό το έξυπνο λογισμικού αυτοματισμού αναλαμβάνει τη διαχείριση των παραγγελιών και της κυκλοφορίας των Toyota AGV και προσφέρει πολλές λειτουργίες όπως:

Έναρξη παραγγελιών

Το T-ONE μπορεί να ξεκινήσει παραγγελίες με διάφορους τρόπους ανάλογα με τις διαδικασίες σας, για παράδειγμα, μέσω του συστήματος διαχείρισης αποθήκης (WMS) ή μέσω κουμπιών που πατούν οι χειριστές στους σταθμούς εργασίας (η Toyota προσφέρει την οθόνη CallMe Screen/τα κουμπιά CallMe). Επίσης, για την έναρξη μιας παραγγελίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σήματα I/O (συνήθως φωτοκύτταρα, PLC) ή σαρωτές (συχνά σαρωτής γραμμωτού κώδικα τοποθετημένος σε μεταφορά).

Ρύθμιση προορισμού

Ο προορισμός μιας παραγγελίας μπορεί να καθοριστεί κατά την έναρξη της παραγγελίας (μέσω WMS, κουμπιού ή σήματος I/O) ή δυναμικά μετά τη σάρωση του αναγνωριστικού κατά τη συλλογή. Το λογισμικό αυτοματισμού της Toyota παρέχει επίσης τη λειτουργία αντιστοίχισης προορισμού για αποστολή μιας σαρωμένης τιμής σε έναν συγκεκριμένο προορισμό. Αυτός ο προορισμός δεν χρειάζεται να είναι προδιαμορφωμένος και μπορεί, για παράδειγμα, να είναι διαφορετικός το πρωί και το απόγευμα.

Διαχείριση παραγγελιών

Το T-ONE διαχειρίζεται την ακολουθία με την οποία εκτελούνται οι παραγγελίες: είναι δυνατή η διαχείριση διαφορετικών προτεραιοτήτων από το WMS, και το T-ONE ή μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή «πρώτο εισερχόμενο, πρώτο εξερχόμενο». Μια παραγγελία μπορεί να ρυθμιστεί για τον χειρισμό μίας μεμονωμένης μεταφοράς, για εκκένωση μιας γεμάτης λωρίδας ή μιας ολόκληρης περιοχής. Μια παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί με διάφορες προκαθορισμένες ρυθμίσεις ροής:

 • ως μεταφορά A προς B μεταξύ 2 σταθμών
 • ως μεταφορά σε κυκλική διάταξη με διάφορες στάσεις στη διαδρομή για σκοπούς αναπλήρωσης/συλλογής
 • ως μεταφορά με «πολλαπλά σκέλη» όπου περισσότερα από ένα οχήματα αναλαμβάνουν τη μεταφορά για χρήση του καταλληλότερου τύπου οχήματος για κάθε εργασία

Μάθετε περισσότερα για τα αυτόματα μηχανήματα αποθήκης >>

Εμφάνιση μετρήσεων και σφαλμάτων

Το T-ONE παρέχει μια ομάδα μετρήσεων απόδοσης, με γραφήματα που παρουσιάζονται στη διεπαφή χρήστη για απεικόνιση της απόδοσης του συστήματος:

 • Επισκόπηση οχημάτων: λίστα όλων των AGV σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού οχήματος, της κατάστασης οχήματος και της κατάστασης φορτίου
 • Ιστορικό οχημάτων: σημαντικά συμβάντα ή σφάλματα από το όχημα σε συνδυασμό με το αναγνωριστικό οχήματος, τον κωδικό συμβάντος και την περιγραφή του συμβάντος
 • Επισκόπηση παραγγελίας: εμφανίζει τον χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας, τον χρόνο αναμονής, τις παραγγελίες που ολοκληρώθηκαν ανά όχημα
 • Ιστορικό παραγγελιών: τα ιστορικά δεδομένα παραγγελιών για τις τελευταίες 90 ημέρες

Διαχείριση χρηστών και ασφάλειας

Το T-ONE παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των χρηστών για υποστήριξη του ασφαλούς χειρισμού του συστήματος AGV:

 • Αποστολή εξουσιοδοτημένων χρηστών, ρόλων και κωδικών πρόσβασης
 • Έλεγχος ταυτότητας μεμονωμένων χρηστών για την παροχή πρόσβασης και την εμφάνιση των κατάλληλων πληροφοριών και ελέγχων για κάθε χρήστη
 • Ίχνη ελέγχου που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες σύνδεσης και χρήστη
 • Κρυπτογράφηση SSL/TLS που πληροί τα πρότυπα της βιομηχανίας για την κυκλοφορία μεταξύ προγραμμάτων περιήγησης και του διακομιστή T-ONE, ώστε να αποτρέπεται η ανάσχεση ή η εισαγωγή κυκλοφορίας

Πώς διαχειριζόμαστε τα έργα σας >>

Ενσωμάτωση συστημάτων

Το λογισμικό αυτοματισμού της Toyota μπορεί να ενσωματωθεί με συστήματα στην εγκατάστασή σας όπως:

 • WMS (χρήση υπηρεσιών web, SOAP)
 • PLC (σήματα I/O)
 • Μεταφορείς (σήματα I/O, συνήθως από φωτοκύτταρα ή αισθητήρες λέιζερ)
 • Ρομποτικά κύτταρα (σήματα I/O)
 • Πόρτες (σήματα I/O)
 • Συναγερμός πυρκαγιάς (σήματα I/O)

Διαχείριση μπαταρίας

Τα οχήματα Autopilot μπορούν να εξοπλιστούν με μπαταρίες οξέων μολύβδου ή ιόντων λιθίου. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου παρέχουν τη δυνατότητα ευκαιριακής και αυτόματης φόρτισης.
Με τη λειτουργία διαχείρισης μπαταρίας, μπορούν να καθοριστούν κανόνες σχετικά με το πότε τα οχήματα στο σύστημα πρέπει να φορτιστούν. Το βέλτιστο πρόγραμμα φόρτισης εξαρτάται από παράγοντες, όπως η διάταξη του πελάτη, η απαιτούμενη απόδοση, ο στόλος οχημάτων και ο τύπος μπαταρίας. Το T-ONE υποστηρίζει δευτερεύουσα φόρτιση, ευκαιριακή φόρτιση και προγραμματισμένη φόρτιση.

 

Επιστροφή στις αυτοματοποιημένες λύσεις >>

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχετε διαβάσει μέχρι εδώ;