Βάση στήριξης RAM, Πλάκα οπών

[Missing text '/UsedProduct/ReferenceImage' for 'Greek']
Βάση στήριξης RAM, Πλάκα οπών