Υψηλής χωρητικότητας 80-V ηλεκτροκίνητα περονοφόρα οχήματα