Ποια θα μπορούσε να είναι η εξοικονόμηση με ένα ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό;

Τα ηλεκτρικά περονοφόρα ανυψωτικά αντίβαρου έχουν συνήθως υψηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης σε σύγκριση με τα ανυψωτικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, απαιτούν χαμηλότερη συντήρηση χάρη στα λιγότερα κινούμενα μέρη, και έχουν επίσης μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, δίνοντάς τους χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής. Για να σας βοηθήσουμε να μάθετε εάν θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από ένα ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό αντίβαρου, δημιουργήσαμε ένα σύστημα υπολογισμού για την εκτίμηση της πιθανής μείωσης εκπομπών CO2 καθώς και της εξοικονόμησης κόστους για οκτώ χρόνια.