Προστατευτικό από την ενσφήνωση eFlex™ ForkGuard™

[Missing text '/UsedProduct/ReferenceImage' for 'Greek']
 - Προστατευτικό από την ενσφήνωση eFlex™ ForkGuard™ - Κύρια εικόνα