Εγκεκριμένοι στόχοι για το net-zero

Το SBTi επικυρώνει τους στόχους της Toyota Material Handling Europe να φτάσει στο net-zero έως το FY2041

Ξεκινά μια νέα φάση για την Toyota Material Handling Europe, η οποία ολοκλήρωσε τον οδικό της χάρτη για να φτάσει στο net-zero έως το FY2041. H εταιρεία ανακοινώνει με χαρά ένα νέο ορόσημο δέκα χρόνια πριν από την ιδιοκτήτρια της Toyota Industries Corporation.

Η πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) έχει επικυρώσει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους επιστημονικούς στόχους μείωσης των εκπομπών της Toyota Material Handling Europe με στόχο την επίτευξη του net-zero το αργότερο έως το FY 2041, το οποίο είναι το 2040.

Το πρόγραμμα Net-Zero της εταιρείας, το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 2022, ήταν ζωτικής σημασίας για την επίτευξη στόχων μείωσης των εκπομπών σε ολόκληρη την εταιρεία. Βοήθησε την εταιρεία να δημιουργήσει το έτος βάσης του εταιρικού αποτυπώματος άνθρακα και να δώσει προτεραιότητα σε βασικούς μοχλούς απαλλαγής από τον άνθρακα.

Μετά την υποβολή στόχων τον Οκτώβριο του 2023, το SBTi επικύρωσε ότι οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της Toyota Material Handling Europe πληρούν όλα τα κριτήρια όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, την κάλυψη εκπομπών και τη φιλοδοξία, καθώς και η φιλοδοξία στόχων Πεδίου 1 και 2 υποστηρίζει την τροχιά για τον 1,5°C .

Οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι που επικυρώθηκαν από το SBTi περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

Η Toyota Material Handling Europe AB δεσμεύεται να:

      • Μειώσει τις απόλυτες εκπομπές GHG  Scope 1 και 2 κατά 50% έως το FY2031, από έτος βάσης FY202311
      • Μειώσει τις απόλυτες εκπομπές GHG Scope 3 25% έως το FY2031 από έτος βάσης FY 20231
      • Μειώσει τις απόλυτες εκπομπές GHG Scope 1, 2 και 3 κατά 90% έως το FY2041, από έτος βάσης FY20231

Η SBTi επαινεί τον φιλόδοξο στόχο της Toyota Material Handling Europe, τον πιο φιλόδοξο χαρακτηρισμό που διατίθεται επί του παρόντος μέσω της διαδικασίας SBTi.

Η εταιρεία έχει θέσει επίσης έναν επιστημονικό στόχο net-zero για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα αξίας έως το FY2041. Οι άμεσες μειώσεις των εκπομπών θα έχουν προτεραιότητα και όλες οι υπολειμματικές εκπομπές θα εξουδετερωθούν σύμφωνα με τα κριτήρια SBTi πριν φτάσουν τις καθαρές μηδενικές εκπομπές.

Ο Ernesto Domínguez, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota Material Handling Europe, λέει: "Θα ήθελα να επαινέσω τις προσπάθειες της ομάδας που κατέστησαν δυνατό να τεθούν και να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι. Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο στον δρόμο προς το net zero."

"Το SBTi δεν αφορά μόνο τη συμμόρφωση - έχει να κάνει με τον καθορισμό προτύπων μείωσης του άνθρακα σύμφωνα με την κλιματική επιστήμη. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι συλλογικές προσπάθειες κάνουν σημαντική διαφορά. Ως εκ τούτου, έχουμε προσκαλέσει τους βασικούς προμηθευτές μας να δεσμευτούν στο SBTi. Μαζί μπορούμε να επιταχύνουμε την απαλλαγή των εκπομπών άνθρακα της αλυσίδας αξίας μας», καταλήγει ο Domínguez.

Οι στόχοι που βασίζονται στην επιστήμη παρέχουν μια σαφώς καθορισμένη διαδρομή για τις εταιρείες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για να αποτρέψουν τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να υποστηρίξουν τις φιλοδοξίες για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C. Το SBTi είναι ένας κορυφαίος παγκόσμιος οργανισμός που καθορίζει και προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές στη μείωση των εκπομπών και τους καθαρούς μηδενικούς στόχους.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Science Based Targets και τους εταιρικούς στόχους "Companies taking action - Science Based Targets Initiative" (αναζητήστε ”Toyota Material Handling Europe”)

1Σημείωση: Η πλειοψηφία του FY2031 βρίσκεται στο 2030 και η πλειοψηφία του FY2041 βρίσκεται στο 2040.

 

TransitionPlan_To_Net_Zero.PNG

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας