Παραγωγή στο εργοστάσιο του Mjölby

Η Toyota Material Handling Europe ακολουθεί το πλαίσιο ESRS της ΕΕ στη νέα έκθεση βιωσιμότητας

Στην τελευταία της έκθεση βιωσιμότητας, η Toyota Material Handling Europe ακολουθεί εκ των προτέρων τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (Πλαίσιο ESRS), αν και αυτή η προσέγγιση δεν είναι ακόμη υποχρεωτική. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία ανεβάζει τα πρότυπα και αγκαλιάζει την αλλαγή.

Για την έκτη έκθεση βιωσιμότητας, η Toyota Material Handling Europe ευθυγράμμισε τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων με το ESRS πολύ νωρίτερα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην εταιρεία να εντοπίσει νωρίς τα κενά στις επικοινωνίες της για τη βιωσιμότητα, να αποκαλύψει πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος και να προετοιμαστεί για τα νέα πρότυπα, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ το 2026. Βασικό μέρος της Οδηγίας της ΕΕ για την Αναφορά Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD), το πλαίσιο ESRS είναι ένα επερχόμενο σύνολο απαιτήσεων συμμόρφωσης και γνωστοποίησης της ΕΕ για μεγάλες εταιρείες.

«Δεσμευόμαστε να είμαστε διαφανείς απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη μας, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για να γίνουμε μια πιο βιώσιμη εταιρεία. Στόχος μας είναι να είμαστε δημόσια υπόλογοι για τις δεσμεύσεις μας για την πρόοδο μέσω των εκθέσεων βιωσιμότητας», λέει ο Ernesto Domínguez, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota Material Handling Europe.

Για πάνω από μια δεκαετία, η Toyota Material Handling Europe ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της βιωσιμότητας στον κλάδο της διαχείρισης υλικών. Με την ευθυγράμμιση της δομής της Έκθεσης Βιωσιμότητας 2023 με το ESRS, ενόψει των απαιτήσεων της ΕΕ που εφαρμόζονται σταδιακά - και θέτοντας νέους στόχους που συνδέονται με κάθε ένα από τα πρότυπα - η εταιρεία προκαλεί τον εαυτό της να συνεχίσει να πρωτοστατεί, εστιάζοντας όχι μόνο στις δικές της δραστηριότητες, αλλά επίσης με τις σχέσεις με προμηθευτές, υπεργολάβους, πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Άλλα σημεία αναφοράς της έκθεσης περιλαμβάνουν την υποβολή στόχων εκπομπών από την εταιρεία στην πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi), μια νέα δέσμευση DE&I για παροχή ενός εργασιακού χώρου χωρίς αποκλεισμούς και τη δημιουργία επιτροπής ESG για την ενίσχυση της στρατηγικής βιωσιμότητας της εταιρείας και της λήψης αποφάσεων ESG.

«Κάθε πρόκληση βιωσιμότητας είναι εγγενώς διαλειτουργική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η συγκρότηση μιας ομάδας διευθυντών από κάθε επιχειρηματική λειτουργία μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε ένα πλήρες φάσμα θεμάτων βιωσιμότητας, όπως η κλιματική αλλαγή, η ένταξη, η υγεία, και η ασφάλεια. Η Επιτροπή ESG θα μας επιτρέψει να υποστηρίξουμε τη Διοίκησή μας και να αποκτήσουμε κινητικότητα κατά την μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη επιχείρηση», λέει ο Tom Schalenbourg, Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης στην Toyota Material Handling Europe.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Έκθεση Βιωσιμότητα της Toyota Material Handling Europe για το 2023 εδώ >>

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας