Υψηλής ανυψωτικής ικανότητας περονοφόρα οχήματα εσωτερικής καύσης IC