Υψηλής απόδοσης/μεγάλων αποστάσεων μηχανήματα στοίβαξης

Η σειρά Toyota BT Staxio P είναι εξαιρετικά παραγωγική χάρη στην πλατφόρμα για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Αυτή η ευέλικτη σειρά φτάνει μεγάλα ύψη ανύψωσης και υπολειπόμενες ικανότητες, ενώ είναι επίσης αρκετά συμπαγής για περιορισμένους χώρους. Αυτή η σειρά προσφέρει μηχανήματα στοίβαξης για φόρτωση/εκφόρτωση φορτηγών, χειρισμό κλειστών παλετών, χειρισμό διπλού φορτίου και λειτουργία ψυκτικής αποθήκης.