Εγγύηση

Τα Νέα Προϊόντα προστατεύονται από την εγγύηση προϊόντος του κατασκευαστή που αναφέρεται στη σελίδα προϊόντος.  
Τα Προϊόντα που έχουν ανακατασκευασθεί προστατεύονται από την εγγύηση προϊόντος του κατασκευαστή για το χρονικό διάστημα που έχει ορίσει ο κατασκευαστής για το ανακατασκευασμένο προϊόν.
Η ισχύς οποιασδήποτε εγγύησης υπόκειται στη συμμόρφωση του Πελάτη με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις εγγύησης του κατασκευαστή.