Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

Νομική γνωστοποίηση / ειδοποίηση

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της Toyota Material Handling Europe και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαικής Ενωσης όπως ισχύουν- η θα ισχύουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας με την τρέχουσα μορφή- με όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα ανάλογα με την περίπτωση. Μπορείτε να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε αντίγραφα των μεμονωμένων σελίδων ή / και τα τμήματα της ιστοσελίδας για ιδιωτική χρήση και μόνο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζονται οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή ανακοινώσεις.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή (εν όλω ή εν μέρει), η μετάδοση (με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο), η τροποποίηση, η σύνδεση ή χρησιμοποίηση για οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό -εμπορικό σκοπό η ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Toyota Material Handling Europe.

Συνδέσεις

Μπορείτε να αφήσετε (φύγετε από) την ιστοσελίδα της Toyota Material Handling Europe κατά την πρόσβαση σε ορισμένες εξωτερικές συνδέσεις μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες και το λογισμικό σε αυτές τις ιστοσελίδες έχουν συνταχθεί και εκδοθεί από άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα πλην της Toyota Material Handling Europe και η Toyota Material Handling Europe δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, ούτε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτές. Η Toyota Material Handling Europe δεν εγγυάται ότι το υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα ή το υλικό των εξωτερικών συνδέσεων θα είναι απαλλαγμένο από μολύνσεις, ιούς, worms, trojan και / ή άλλους κώδικες που μπορεί να έχουν μολυσματικές ιδιότητες.

Απαλλαγή από την ευθύνη και περιορισμός ευθύνης

Η Toyota Material Handling Europe δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία που άμεσα ή έμμεσα προέλθει από την εκ μέρους σας χρήση του παρόντος website,(συμπεριλαμβανομένων ειδικών τυχαίων, συμπτωματικών ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών) καθώς και-ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενα εδώ- οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή δαπάνης που προέλθει από οποιοδήποτε ελάττωμα, λάθος, ατέλεια, σφάλμα, παράλειψη, ή ανακρίβεια του παρόντος website, του περιεχομένου του ή των σχετικών υπηρεσιών, ή εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας του website ή οποιουδήποτε μέρους αυτού ή του περιεχομένου του ή των σχετικών υπηρεσιών.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Όρων Χρήσης θα αλλάζει από καιρό σε καιρό ώστε να προσαρμόζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η δε υποχρέωση προσαρμογής / συμμόρφωσης στις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ όπως αυτή θα ισχύσει από 25-05-2018 σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων [ΕΕ] 2016/679-ΓΚΔΠ) έχει ήδη ληφθεί υπόψη. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.