Στάνταρ βύσμα ISO 4165/ SAE

[Missing text '/UsedProduct/ReferenceImage' for 'Greek']
Στάνταρ βύσμα ISO 4165/ SAE