Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία Race to Zero του ΟΗΕ

Συμμετέχουμε στο Race to Zero του ΟΗΕ στέλνοντας επιστολή στο 'Business Ambition for 1.5°C Commitment Letter’, την πρωτοβουλία στοχοθέτησης με βάση επιστημονικών στοιχείων. Τώρα έχουμε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2023, να επικοινωνήσουμε τους στόχους που θα θέσουμε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Ευθυγραμμίζουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους μας με τους πιο φιλόδοξους της Συμφωνίας του Παρισίου για το Περιβάλλον και το EU's Fit for 55%.