Η στρατηγική για τους ανθρώπους μας

Έχουμε πανευρωπαϊκή στρατηγική για τους Ανθρώπους μας. Η ευημερία και συνεχής εξέλιξη και εμπειρία των υπαλλήλων μας είναι από της βασικές μας προτεραιότητες. Η EcoVadis έχει αξιολογήσει τις «Πρακτικές Εργασίας» μας ανάμεσα στο 1% των 75,000 των καλύτερων προμηθευτών παγκοσμίως για την διαφάνεια στις εκθέσεις μας για θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους υπαλλήλους μας και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέλη.